Екоминистърът е на посещение в Хаджидимитрово
Екоминистърът е на посещение в Хаджидимитрово / БГНЕС, Архив

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще участва в церемонията по откриване на Клетка 1 на новата Регионална система за управление на отпадъците - регион Ямбол и на обект „Закриване и рекултивацията на депо за неопасни отпадъци на община Ямбол".

Церемонията ще се състои днес, петък, от 14.00 часа, в местността „Гол баир", в землището на с. Хаджидимитрово.

Новото депо е изградено по Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза". Той бе изпълнен в пратньорство от общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, „Тунджа" и Стралджа, като община Ямбол бе водеща община по проекта. Новата регионална система ще обслужва 270 хиляди жители на петте общини.
В рамките на проекта бе извършено също и закриване и рекултивация на старите сметища на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора и Стралджа.

Реализираният по ОП „Околна среда" проект бе на обща стойност 31 266 832 лева.
Въвеждането на системата за регионално управление на отпадъците в регион Ямбол ще има като ефект ограничаване неблагоприятно въздействие върху околната среда на генерираните от населението отпадъци, подобряване показателите на околната среда чрез защита на повърхностните и подземните води, почвите и въздуха в региона.

В резултат на реализацията на проекта са създадени условия за интегрирано управление на отпадъците чрез изградено партньорство между общините за изпълнение изискванията на действащото законодателство.