До три години строят нова белодробна болница
До три години строят нова белодробна болница / netinfo

Общинският съвет ще даде съгласие 100 % от дяловете на специализираната болница за активно лечение на белодробни болести и терен от около 27 декара и половина да станат общински. Това ще бъде гласувано на заседание на съвета след седмица. Кметът Йордан Лечков ще бъде упълномощен да подпише договора за прехвърляне на дружествените дялове и вписването на прехвърлянето в Търговския регистър.

Общината се задължава в срок от три години от придобиване на собствеността да построи нова сграда на лечебното заведение на територията на същия имот, отговаряща на медицинските стандарти за такъв тип лечебно заведение. В същия срок общината трябва да отстъпи 500 квадратни метра от новопостроената сграда в пълна степен на завършеност за административни нужди на Областна управа.

В мотивите на проекторешението е записано, че икономически е по изгодно да се построи нова сграда, отколкото да се ремонтира съществуващата.

Според приложената статистика от Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве заболеваемостта от туберкулоза за тази година е близо 15 процента или с около 15 процента по-малко, отколкото преди 10 години.