599 молби- декларации за помощ за отопление са подадени до момента в областта
599 молби- декларации за помощ за отопление са подадени до момента в областта / netinfo
6 920 декларации за отпускане на целева помощ за отопление през новия отоплителен сезон са постъпили в дирекция „Социално подпомагане” Сливен, съобщиха от Регионалната дирекция в града. Обработени са 3 74, като 3 195 целеви помощи отпуснати са. Издадените заповеди за отказ са  545 броя.  

Повече от половината от направените откази са поради по-висок средномесечен доход от определения диференциран минимален доход за отопление – 305 случая (56%). Други причини, поради които е отказано отпускане на целева помощ са прехвърляне на недвижима собственост чрез договор за дарение през последните 5 години; прехвърляне на недвижима собственост чрез покупко-продажба през последните 5 години; липса на регистрация в Дирекция «Бюро по труда» на безработни лица в трудоспособна възраст и др.

От регионалната дирекция напомнят, че от тази година целева помощ за отопление се отпуска по настоящ адрес на лицата/семействата. Правоимащите получават еднократно пълния размер на помощта  - 365,10лв.  

Крайният срок за подаване на заявленията-декларации е 31 октомври.