От 1 януари 2017 г. минималната работна заплата е 460 лв.
От 1 януари 2017 г. минималната работна заплата е 460 лв. / ThinkStock/Getty Images
755 лева е била средната брутна месечна заплата в Сливенска област през четвъртото тримесечие на 2016 година. Това сочат данните на статистическото бюро.

За обществения сектор средната месечна заплата е 885 лв., а за частния - 703 лева. В сравнение с останалите области на страната област Сливен е на 18-то място по показателя „средна работна заплата”. Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите „Производство и разпределение на електрическа, и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Финансови и застрахователни дейности” и „Държавно управление”.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен намаляват с 2.9% спрямо края на септември 2016 и към края на декември 2016 г. достигат 37.3 хиляди.

В края на декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен са с 0.1% повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1.7%, а в частния сектор те нарастват с 0.8%.