7 младежи са приети на работа през май по национална програма
7 младежи са приети на работа през май по национална програма / netinfo

252 работни места са били заявени от общинските администрация в Сливен и Котел през май по проект „Нов избор - шанс за реализация". Приети са 393 заявления от безработни, съобщават от Бюрото по труда, като уточняват, че 284 души са работили през месеца по договори, сключени с администрацията.

Един безработен е започнал работа като детегледач, други 40 също са работили по тази програма през месеца. 7 работни места са разкрити по схемата за създаване на заетост на младежи чрез осигуряване на възможност за стаж, като са сключени три договора с работодатели от частния сектор.

През месец май 40 души са завършили обучение по схемите „Аз мога" и „Аз мога повече", като за повечето от тях то е било свързано с придобиването на професионална квалификация или повишаване на вече придобита такава.