/ Община Силистра
Инициатива за великденска украса започна в Силистра, съобщиха от Общината. 

Община Силистра започва данъчна кампания

Община Силистра, съвместно с младежи от Клуба по превенция на зависимостите към Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център, Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс, Ученическия парламент, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Регионалната библиотека "Партений Павлович", са поели инициативата да изработят великденска украса и да обособят цветни кътове на открито в чест на празника.

Те призовават гражданите и гостите на града да се включат, като украсят с великденски яйца дървета в централната част на Силистра.
БТА