/ Георги Димитров
Лазарски събор се подготвя за 16 път в силистренското село Калипетрово на 16 април, съобщиха от Регионалния експертно-консултантски център „Читалища“ в Силистра.

Проявата е част от областния и общинския културен календар.

Участие са заявили 13 групи, като ще гостуват и колективи от Румъния и от Община Тервел. 
БТА