/ IStock
В Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението( РДПБЗН) в Силистра е в ход организацията за опазване на селскостопанската продукция от пожари по време на тазгодишната жътвена кампания, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Още през април са разработени и утвърдени планове с конкретни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност на житните масиви, техниката и складовете за зърно. Оптимизирано е взаимодействието с органите на местното управление, земеделските кооперации, сдруженията и ползвателите на земи.

В ход са и проверките на земеделската техника за съответствие с изискванията за пожарна безопасност. Уточнени са редът и начинът за оповестяване и привличане при необходимост на допълнителни сили и доброволни формирования. Противопожарните автомобили са оборудвани с допълнителни технически средства за гасене на пожари в житните масиви.

Изработени са ситуационни схеми с местоположението на засетите площи, които са предадени за ползване в Оперативния център. Създадена е организация за бързо събиране на свободния от дежурство състав в случай на необходимост.

В резултат на добрата организация и превантивната работа на служителите на РДПБЗН-Силистра през миналата година в областта не са регистрирани пожари в житни блокове и в зърноприбираща техника.
БТА