/ iStock/Getty Images
Макрорамката на проекта за бюджет на Община Силистра за 2021 година е в размер на 45 341 479 лева без преходни остатъци от 2020 година. Това съобщиха от общината след онлайн обществено обсъждане на проекта.

Бюджетът през 2021 година за работа на администрацията е с 5 милиона лева повече в сравнение с 2020 година. С най-голямото увеличение - с над 2,6 милиона лева - е проектобюджетът на разходите на функция "Образование", който е на обща стойност 20 315 000 лева.

Предстои традиционният мартенски базар в Силистра

Изцяло нова дейност се открива в Община Силистра през новата година - услугата "Асистентска подкрепа" с бюджет от 1 милион лева. Средствата по цялата функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" се увеличават с 1,9 милиона спрямо миналата година.

През 2021 година ще продължават да се извършват текущи ремонти на сгради общинска собственост - в това число детски градини и ясли за 240 хиляди лева. За финансиране на дейности по проекти са предвидени 170 хиляди лева. Тези дейности са заложени в капиталовите разходи за настоящата година.

С ПМС в края на 2020 година са получени 3,6 милиона лева. С 1,6 милиона лева ще бъде ремонтиран стадион "Луи Айер", а с останалите 2 милиона лева ще бъдат ремонтирани улици и пътища в Община Силистра.
БТА