/ iStock/Getty Images
По процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" вече се работи активно в 157 общини в България, като са обхванати около 13 000 потребителя, съобщиха от Общината.

Публично обсъждане на проекта за бюджет за 2020 г. организира община Силистра

Осигуряват се почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за хора с увреждания и възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Екипи от социални работници, медицински лица, рехабилитатори и психолози посещават възрастните хора и хората с увреждания в домовете им в рамките на до 2 часа дневно.

Проект за изграждане на социални жилища ще се осъществява в Силистра

Предоставят се услуги като проследяване схемата за прием на лекарства, мерене на кръвно, връзка с личните лекари на потребителите. Рехабилитаторите работят за по-добра подвижност и самостоятелност на нуждаещите се в ежедневието им. Предоставят се психологическа подкрепа и консултиране.

Полезна информация: Мартенски базар 2020 г. в Силистра

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ще предостави още една възможност на общините, които не са кандидатствали по процедурата по време на първия прием, да подадат своите проекти.

Можете да проверите дали Вашата община участва в операцията "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" на следния линк: https://esf.bg/oprchr-pr…/patronajna-grija-lica-ubrejdania/…