/ ThinkStock/Getty Images
През октомври постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 355, показва справка от Регионалната служба по заетостта в Русе, предава БТА.

Равнището на безработицата през октомври в Силистренско е 10.6 на сто

Започналите работа безработни без квалификация са 146, с работническа професия - 126, а специалистите със средно специално и висше образование - 83 души. Устроените на работа младежи до 29 години са 86, а жените - 217.

Заетост е осигурена на 76 продължително безработни, както и на 32 безработни с намалена трудоспособност от областта. Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 195 безработни.

С посредничеството на бюрата по труда други 67 безработни от областта са наети по мерки, програми за заетост и схеми по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Общо обявените през октомври свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 189.

56 000 лева ще са финансовите загуби на жител на област Силистра, който работи без трудов договор

През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 142 места в бюрата по труда. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от хуманното здравеопазване и социалната работа, търговията, преработващата промишленост и образованието, селското стопанство, строителството, държавното управление и административните и спомагателни дейности.

По мерки, програми за заетост и схеми по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" в бюрата по труда в област Силистра през октомври са заявени 47 работни места.

Нивото на безработица в област Силистра през февруари остава двойно по-високо от средното за страната

Към края на октомври в трите бюра по труда в област Силистра - Силистра, Тутракан и Дулово - регистрираните безработни са 4820, като се наблюдава увеличение спрямо септември с 242 души.
БТА