/ Снимка: Георги Димитров
Шест са пожарите, загасени от екипи на противопожарните звена в Силистренско през изминалото денонощие, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В село Бабук са спасени къщи, лозя и царевична нива, застрашени от горящи в близост сухи треви. Пожарът е възникнал заради небрежна работа с огън.

Трийсет декара гора са спасени, а са изгорели три декара полезащитен пояс при пожар в района на село Антимово.

Без материални щети са четири пожара – в сухи треви - в района между селата Казимир и Бабук и в стърнища в землищата на селата Богданци, Зебил и Колобър.

От началото на годината до края на август служителите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ /РДПБЗН/ – Силистра са обслужили общо 794 произшествия срещу 424 за същия период на 2021 г., показва справка от Областната дирекция на МВР.

Ликвидирани са 240 пожара с материални загуби, които са с 57 повече в сравнение с миналата година. 

Разпределени по основни отрасли, най-много са пожарите в жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване. Най-много са пожарите, причинени от небрежност при боравене с открит огън.
БТА