Заседание за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност бе проведено в Търговище
Заседание за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност бе проведено в Търговище / Пресцентър на областна администрация - Търговище

В Областна администрация се проведе заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Търговище. То беше председателствано от областния управител Светлин Бонев. Гост на срещата беше Елеонора Николова - и.д. директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) към Министерски съвет.
Присъстващите бяха запознати с функциите, задачите и проектните дейности на Центъра. Основните функции на ЦППКОП са да разработва проекти като анализира нормативни актове, правила, административни процедури и процеси, действащи в рискови зони за корупция, както и да осъществява превантивен контрол относно законопроектите на изпълнителната власт.
Елеонора Николова представи и някои от проектите на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност с конкретни предложения за намаляване на корупционните рискове в обществено значими сектори. Те касаят електронизацията на обществените поръчки, създаване на централизирано възлагане на обществени поръчки за доставки на лекарствени продукти първоначално, а впоследствие и на медицински изделия за лечебните заведения за болнична помощ, въвеждане на законово изискване за одобряване на стратегия за развитие на концесиите и на план за действие, осъществяването на предварително сертифициране на фирмите по браншове и др.
Сред другите инструменти за ограничаване на корупционните практики е създаването на Единен етичен кодекс за поведение на лицата от публичния сектор. Отчетена бе и необходимостта от въвеждане на конкретни мерки, с които да се ограничат злоупотребите при отпускането на инвалидни пенсии.
В заключение Елеонора Николова посочи, че в Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност е изграден експертен и технологичен капацитет, който е в състояние да представя мерки за редуциране на корупционния риск и модели на управленски решения. В центъра се работи по проектен принцип, а изработените предложения имат директен икономически ефект след тяхното внедряване.