Закриват дирекция „Испекторат” в Община Шумен
Закриват дирекция „Испекторат” в Община Шумен / netinfo

Дирекция „Инспекторат" в Община Шумен ще бъде закрита, а на нейно място ще бъде създадена новата самостоятелна бюджетна дейност „Чистота". Докладната е внесена от кмета на Шумен Любомир Христов.

Според предложението трансформацията няма да засегне броя на щатните служители, като те ще останат 15, но ще бъдат оглавявани от главен инспектор „Контрол по чистотата", а не от директор, както до момента. В състава на звеното ще влязат още двама старши инспектори и 12 инспектори.

В план-сметката на Община Шумен за 2016 г. са разчетени средства в размер на 130 000 лева за обезпечаване дейността и трудовите разходи на предложените щатни бройки.