Сърдечно-съдовите заболявания основна причина за смъртността в Шуменско
Сърдечно-съдовите заболявания основна причина за смъртността в Шуменско / netinfo

Основните причини за смърт сред населението в област Шумен и през 2014 г. са болестите на органите на кръвообращението, информират от Териториалното статистическо бюро. На тях се дължат 60.1% от всички умирания. Сред тях най-голяма е честотата на умиранията от мозъчносъдови болести и други болести на сърцето, в т.ч. сърдечна недостатъчност.

Коефициентът на смъртност от болестите на органите на кръвообръщението е 925.7 на 100 000 души от населението (993.4 за страната), като интензитетът е по-висок сред жените - 937.8 на 100 000 жени, срещу 913.0 на 100 000 мъже. От тези болести в област Шумен са починали 1 643 души - 793 мъже и 850 жени.

На второ място като причини за смърт сред населението са новообразуванията, на които се дължат 16.3% от всички умирания в областта. Смъртността от новообразувания е 251.3 на 100 000 души от населението (250.7 за страната).

Починалите мъже са 283, а жените - 163. Коефициентите на смъртност са съответно 325.8 на 100 000 мъже и 179.8 на 100 000 жени.

На трето място, като причини за смърт сред населението на областта са болестите на дихателната система с относителен дял 5.5% и смъртност 83.9 на 100 000 души от населението (54.5 за страната).

Смъртността при мъжете от болести на дихателната система е 93.3 на 100 000 мъже и 75.0 на 100 000 жени.

В структурата на причините за смърт следват: симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде; болести на ендокринната система, разстройства на храненето и обмяната на веществата; болести на храносмилателната система и други.

През 2014 г. в област Шумен поради външни причини, несвързани със заболявания, са починали 65 души (53 през 2013 г.), от които 51 мъже и 14 жени. Външните причини за смърт се определят като предотвратими причини, тъй като включват случаи, чиято етиология е породена и свързана с начина на живот и фактори от околната среда и инфраструктура.

Коефициентите на смъртност от външни причини за мъжете и жените от областта са 58.7 и 15.4 на 100 000 души от съответното население (61.8 и 20.8 за страната).

Сред външните причини, най-голям е броят (39) на случаите на смърт от травми при злополуки (падания, случайно удавяне и потъване във вода, въздействие на неживи механични сили и други), в т.ч. транспортни злополуки - 10. Следват случаите на смърт поради нараняване с неопределени намерения (19), умишлено самонараняване (4) и други.

През миналата година в област Шумен общият брой на умиранията е 2 733 души, като мъжете са 1 432, а жените - 1 301. Коефициентът на обща смъртност, който се измерва с броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението е 15.4 промила, с 0.3 промила по-висок от средния за страната.

През 2014 г. в област Шумен са починали 19 деца до 1-годишна възраст (23 през предходната 2013 г.). Основна причина за смъртта им са някои състояния, възникващи през перинаталния период (617.7 на 100 000 живородени), вродени аномалии (185.3 на 100 000 живородени) и други. Посочените причини са водещи за детската смъртност и за страната, където коефициентите на детска смъртност за двата класа болести са съответно - 387.7 на 100 000 живородени и 145.0 на 100 000 живородени.

В област Шумен през 2014 г. смъртността на децата в перинаталния период (от 0 до 6 навършени дни) намалява спрямо 2013 г., но като цяло продължава да бъде висока - 432.4 на 100 000 живородени (561.5 на 100 000 живородени през 2013 г.). През 2014 г. в областта седем от починалите деца, или 36.8% от умрелите до една година, са на възраст от 0 до 6 дни (43.5% през 2013 г.).