Ще работят срещу изоставянето на деца в Търговище
Ще работят срещу изоставянето на деца в Търговище / Диляна Стойчева

Клубът на нестопанските организации Търговище  започна работа по двугодишен проект с наименование „Подкрепа от общността за отглеждане на децата в семейна среда". Фондация Лале и Фондация ОУК осигуряват 63 674 лева за реализацията, обучения за екипа, и консултации.

Целта на проекта е намаляване броя на изоставените деца и предоставяне на специализирана подкрепа на семейства от ромската общност с установен риск.

Ще се работи със семейства, жени и девойки, живеещи в кв. „Малчо Малчев" в Търговище и селата Голямо Ново, Вардун и Лиляк. Те ще бъдат включени в програмите, беседите, консултациите  и груповата работа и ще получат пряка подкрепа в грижите за отглеждането на техните деца в семейна среда. Втората цел на проекта е създаване на мотивация и изграждане на капацитет в местните ромски общности за съ-участие в дейности, насочени към отглеждането на децата в семейна среда и подобряване на родителската грижа.