Ще обсъждат проблемите на децата в риск в Търговище
Ще обсъждат проблемите на децата в риск в Търговище / netinfo
На 29 октомнри от 15.30 часа в зала 74 на Община Търговище ще се състои Дискусионен форум на тема "Полиция". Той се провежда като част от дейностите по Проект на Фондация "Артист": „Гражданско участие за решаване на проблемите на деца в риск, чрез въвеждане на практиката световното кафене в пет областни града на страната: Плевен, Видин, Търговище, Благоевград и Кърджали”. Проектът е финансово подкрепен от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Идеята е да се въведе нова за местните условия форма за дебат върху проблемите на децата в риск, с представители на заинтересувани институции и организации. Основната цел е да бъдат огласени в публичното пространство действителните проблеми на децата с противообществени прояви, да бъдат потърсени решения на потребностите им с помощта на цялата общност и да се приобщят, създавайки им положителни нагласи за социално общуване, като се разработи и приеме Програма за действие в подкрепа на децата от целевата група.