Сергей Станишев ще се срещне с пенсионери в Търговище днес
Сергей Станишев ще се срещне с пенсионери в Търговище днес / Диляна Стойчева
Днес  в 16,30 ч. министър-председателят Сергей Станишев ще посети дневните центрове за възрастни хора и за хора с увреждания в Търговище, които са изцяло реконструирани със средства от Социалноинвестиционния фонд към Министерството на труда и социалната политика и общината. Капацитетът им е 54 души. В центъра за стари хора се предлагат индивидуални и групови консултации, трудотерапевтични и културни мероприятия и здравна профилактика. В Дома за възрастни с увреждания гражданите могат да получат необходимата терапия, медицинска и социална рехабилитация и здравни грижи.

В 17,45 ч. в клуб „Капитан Петко войвода” премиерът ще разговаря с пенсионери от община Търговище.

Утре в 11 ч., в Търговище министър-председателят Сергей Станишев и кметът д-р Красимир Мирев ще открият Центъра за административно обслужване на гражданите в Община Търговище. В него жителите на общината могат да получат над 170 административни и технически услуги.  Осигурена е публичност и прозрачност в работата на общинската администрация и извършваните от нея услуги. Специален софтуер позволява по електронен път да се осъществява връзка между центъра и специализираните служби в общината, както и контрол от страна на ръководството. На интернет страницата на общината и на информационните табла и терминалите, които са в центъра, гражданите могат да получат информация за изискваните документи, сроковете за предоставяне на услугите, дължимите административни такси и отговорните длъжностни лица за изпълнението им.