/ Община Шумен
Община Шумен получи одобрение за реализация на проекта  BGENERGY-2.002-0005 „Подобряване на енергийната ефективност на общински сгради - Девето основно училище “Панайот Волов” и Основно училище “Панайот Волов”, свло Мадара”.

От общо 51 депозирани проектни предложения, одобрени за финансиране са 16. Размерът на безвъзмездната финансова помощ за Община Шумен възлиза на 2 232 398 лв.

Отново ремонтират автобусни спирки, потрошени от вандали в Шумен (СНИМКИ)

Проектът за енергийна ефективност за двете училища включва цялостен ремонт и топлоизолации на покривни конструкции, подмяна на дограма, външна топлоизолация, ремонт на осветителните инсталации и подмяна на осветителните тела, цялостна подмяна на отоплителните инсталации с нови, пожароизвестяване.

С проектното предложение Община Шумен кандидатства по процедурата BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“ по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, подкрепена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.