Снимката е илюстративна.
Снимката е илюстративна. / iStock/Getty Images
Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Шумен извърши спешна проверка по последващ контрол - на незаконно сметище в с.Маломир, по разпореждане на министъра на околната среда и водите Емил Димитров. Това съобщават от пресцентъра на екоинспекцията в областния град.

При огледа на терена, попадащ в защитената зона "Котленска планина" - за опазване на дивите птици, обявена със заповед на МОСВ от мрежа "Натура 2000", експертите не са установили наличие на отпадъци. Състоянието му е във вида, в който е установен при последната проверка от миналата година. Не са установени и следи от тежкотоварни превозни средства, отбелязват от пресцентъра на екоинспекцията.

През юли миналата година, при проверка, също по сигнал, е установено, че сметосъбиращ автомобил, собственост на община Върбица, е изхвърлял там смесени битови отпадъци.

Проверката тогава е установила, че на мястото са били насипвани и запръстявани битови отпадъци, във връзка с което на кмета на община Върбица е дадено предписание - да се почистят замърсените участъци и да се възстановят качествата на околната среда. За установените административни нарушения тогава, от екоинспекцията са били предприети предвидените в екологичното законодателство административно-наказателни действия, допълват от пресцентъра на РИОСВ - Шумен.