/ iStock/Getty Images
Предписания да почисти отпадъци край селата Драгоево, Златар и Миланово е получил кметът на Община Велики Преслав Янко Йорданов, съобщиха от РИОСВ-Шумен.

Експертите са получи сигнали за изхвърлени отпадъци в землищата на тези села и са направили обходи.

На място са били открити смесени битови, строителни, биоразградими отпадъци и отпадъци от опаковки.

15-те нерегламентирани сметища трябва да бъдат почистени в срок до един месец.

Кметът на общината е получил и второ предписание – да не допуска повторни замърсявания в землищата на населените места. 
БТА