Паркинг синя зона
Паркинг синя зона / dariknews.bg, Деян Герговски
По-скъпи карти за платено паркиране предлагат от общинска администрация. Това става ясно от докладна записка от кмета Любомир Христов до Общинския съвет.

Предвид настъпилите промени в икономическата обстановка в страната, все по-затрудненото движение в гр. Шумен, особено в централната част на града, и невъзможността за обособяване на достатъчно места за паркиране, предложението на общинската администрация е  цената за еднократно паркиране за 1 час в размер на 1.00 лв. за едно паркоместо да се запази в същия размер, а цените за абонаментно паркиране и за ползване на денонощните и закритите паркинги да се завишат с около 10 %.

Предлага се отново да бъдат направени специални отстъпки, но да се променят цените за абонаментните карти за личните автомобили на служители на общинската администрация, кметове и кметски наместници на населените места от община Шумен и инспектори на кварталите, ръководители на общински структури, като техният размер се определи в размер на 50 % от определената цена за абонаментно паркиране. Автомобилите – собственост на община Шумен и общинските структури, както и до сега ще паркират безплатно.
 

Цената на годишната карта за абонаментно паркиране става 350 лв., ако е за един паркинг по избор, и 450 лв. - за всички паркинги. Досега тези карти бяха съответно 300 и 400 лв. 

Абонаментът за 6 месеца става 180 лв. за един паркинг и 270 лв. за всички паркинги. Сегашните цени са 160 и 240 лв.