Правят ПУП на главния водопровод по проекта ИСПА
Правят ПУП на главния водопровод по проекта ИСПА / netinfo
Да бъде изработен ПУП - парцеларен план на обект: “Главен довеждащ водопровод към проект  “Подобрение на водния цикъл на град Шумен”, това бе решено по време на заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията. В заседанието взеха участие главни архитекти и специалисти от Е.ОН, В и К, РИОСВ, Областно пътно управление.

Заявлението за допускане за изработване на такъв план е постъпило от кмета на община Шумен – Красимир Костов.

Трасето на главния довеждащ водопровод е в участък от язовир “Тича” до разпределителна шахта “Търговище” и преминава през землището на общините Велики Преслав и Върбица. Общата дължина на трасето е 8 656,51 м.