Обсъждат защитената зона “Лудогорие” в Разград днес
Обсъждат защитената зона “Лудогорие” в Разград днес / netinfo

Директорът на РИОСВ-Русе Дауд Ибрям ще представи днес на обществено обсъждане в Разград параметрите на защитената зона от “НАТУРА 2000”.

На дискусията са поканени заинтересовани лица, селски и общински кметове от петте общини, част от които са включени в зона “Лудогорие” – Разград, Кубрат, Исперих, Самуил и Завет. Защитената територия е разположена на територия от 913 889,764 дка, включва землища на 24 селища от региона. В тях живеят 46 редки птици, защитени от европейското законодателство.

Общественото обсъждане започва в 14,00 ч. в залата на 11 етаж на община Разград.