/ iStock/Getty Images
Три камиона за сметосъбиране и сметоизвозване, както и специализиран камион за биоразградими отпадъци вече има в автопарка на общинското предприятие по чистотата в Шумен, съобщи на брифинг директорът на ОП "Чистота" Евгений Цанков.

"Новата техника ще ни даде възможност да поемем сметосъбирането и в южната част на града. Това ще стане вероятно от месец април. Дотогава работниците ни ще бъдат обучени, нужни са 16 души. Очакваме и новите съдове за отпадъци, общо 607 на брой, тип "Бобър", с които ще подменим старите," обясни пред журналисти Цанков.

От днес още 46 работници са назначени за поддържане на чистотата в селата на общината. Те са наети за девет месеца по проекта "Заетост за теб" на Агенцията по заетостта и Дирекцията "Бюро по труда" в Шумен по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Осигурено е заплащане, като за първите шест месеца средствата са от бюджета на проекта, т.е. от Агенцията по заетостта. Възнагражденията за следващите три месеца ще се заплащат от общината. Ангажимент по организацията на тяхната работа ще имат и кметовете по селата.
БТА