Община Каолиново получи европейски средства за разработване на стратегически документи
Община Каолиново получи европейски средства за разработване на стратегически документи / netinfo

Община Каолиново стартира проект за по-добро управление, координация и партньорство при разработването на стратегически документи. Той се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и има за цел да подобри качеството на политиките за местно развитие.

В рамките на проекта администрацията на община Каолиново ще разработи и Общинския план за развитие за периода 2014 - 2020 г. Създаването на стратегическия документ обаче ще бъде предшествано от анализ на икономическото и социално развитие на района и описването на неговите силни и слаби страни. Предвидени са два дискусионни форума, на които да се оцени потенциала на общината, както и действащия до края на настоящата година план за развитие.

Идеята е в процеса на планиране и изготвяне на основните стратегически документи на местно ниво да бъдат привлечени всички заинтересовани страни.
За да се събере максимално изчерпателна информация, ще бъдат анкетирани граждани, стопански субекти, земеделски производители, сдружения от гражданския сектор и др.

Ще бъдат идентифицирани местните приоритети и политики, които ще се следват през новия програмен период.Местната администрация ще въведе в работата си вътрешни правила, с които да наблюдава, оценява и контролира изпълнението на заложените политики.

За да реализира проекта си Община Каолиново ще се инвестират 79,5 хиляди лева. Дейностите ще приключат в края на месец юли догодина.