Областният управител ще участва във форум за борба с корупцията
Областният управител ще участва във форум за борба с корупцията / netinfo

Областният управител Тодор Тодоров и заместник-областният управител Драгомир Драгнев ще вземат участие в работна среща “Резултати и препоръки за превенция на корупцията на областно ниво”. Тя ще се проведе на 24 и 25 октомври в КК “Златни пясъци”. Участие в срещата ще вземат и членовете на Областния съвет по борба и противодействие на корупцията и екип от Областна администрация – Шумен

Според предварително обявената програма на семинара, лекции ще изнесе ръководителят на проекта г-н Джон Хек. Той ще представи “Възможности за ефективна дейност по превенция на корупцията на областно ниво” и “Антикорупционния проект, Фаза ІІ”.

Цел на срещата е да бъдат обсъдени препоръките по превенция на корупцията, както и да бъде подобрена комуникацията между отделните институции, ангажирани с проблема.

Срещата се организира в рамките на проект, финансиран от програма ФАР “Укрепване на капацитета на Комисията за превенция и противодействие на корупцията с оглед подобряване на борбата с корупцията в публичната администрация и съдебната власт. Фаза ІІ”.