глиган
глиган / ThinkStock/Getty Images
Обявени са първично възникнали случаи на болестта Африканска чума по свинете при диви свине в землищата на село Крушолак, общ. Антоново и село Миладиновци, общ. Търговище. Това съобщават от Областна администрация - Търговище.

Със заповеди на Директора на “Регионална дирекция по горите” – Шумен са определени инфектираните зони, в които се забранява достъпа на всички лица, нямащи отношение към претърсването и прилагането на мерки за ликвидиране на болестта при спазване на изискванията за биосигурност.


ТП “ДЛС Черни Лом” – Попово и ТП „ДГС – Омуртаг“ след обявяване на огнищата са предприели незабавно всички необходими мерки за биосигурност, опазване и защита на горските територии и дивеча, както и опазване здравето на населението.

Поставили са обозначителни табели по границите на инфектираните подзони „А“. Осигурили са дежурства на лесничеи за недопускане на външни лица в подзони „А“.

По график членовете на ЛРД и ТП „ДЛС Черни Лом“ претърсват трите подзони на двете обявени огнища на АЧС. В подзони „Б” и „В” на определените инфектирани зони могат да се извършват горскостопански и селскостопански дейности, събиране на гъби, билки, трюфели, туризъм и други дейности само след осигуряване и прилагане на съответните минимални мерки за биосигурност.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК. Там очакваме и вашите коментари.