Намалял е броят на хората, получаващи социални помощи
Намалял е броят на хората, получаващи социални помощи / Дарик - Шумен
Във всички дирекции на „Социално подпомагане” в Шуменско се наблюдава намаление на лицата, които получават помощи. Това съобщи по-рано днес Галина Дончева, директор на Регионалната дирекция „Социално подпомагане” – Шумен. Отпадналите лица в трудоспособна възраст, до месец септември, са 1 157, те са загубили право на помощи, защото са били подпомагани в продължение на 18 месеца.

435 души вече не получават помощи, защото не са отработвали минимум пет дни, за да получат право на помощи. Други причини за намалението на хората, получаващи пари от РД "Социално подпомагане" са по-ниската безработица за тази година и увеличаване броят на хората, които намират работа в чужбина.

5860 лица и семейства са подпомогнати с еднократни целеви социални помощи за деветмесечието на годината, със сумата от 1 681 297 лева. През 2007 год. за същия период са били изплатени помощи в размер на 2 901 558 лева на 9 111 лица и семейства, допълни г-жа Дончева.