Над 118 млн. лв. усвоени за пътища в Шуменско за 3 години
Над 118 млн. лв. усвоени за пътища в Шуменско за 3 години / netinfo
За пътна инфраструктура в област Шумен през последните три години са били усвоени над 118 млн. лв. Това стана ясно по време на заседание на Областния съвет за икономическо развитие. 15 км. 239 м. нови пътни участъци са били изградени в областта през периода 2005 – септември 2008 г. Изразходените средства за това са в размер на 80 969 747 лв. За реконструкция и рехабилитация на републиканските пътища са били усвоени над 12 млн. лв., а за основен и среден ремонт на републикански пътища над 17 млн. лв., а за текущ ремонт и зимно поддържане повече от 8 млн. лв. 

През същия този период по програма ФАР са усвоени 2 213 000 лв. , по САПАРД – 11 425 000 лв. , по СИФ - 3 055 000 лв. , по „Красива България” – 2 328 462 лв. Усвоени са и над 12 млн. лв. по проекти финансирани от държавния бюджет, както и над 500 000 лв. по проекти финансирани от общинските бюджети. По различните оперативни програми за три годишният период в област Шумен са усвоени над 26 497 555 лв., като най-много средства са привлечени по оперативна програма „Околна среда” – 22 428 628 лв.

По отношение на туризма, по време на областния съвет, стана ясно, че в областта има 40 места за отсядане (хотели, къщи за гости и т.н.), които разполагат с общо с 1375 легла. Над 75% от легловата база обаче се намира в община Шумен. През отчетния период се наблюдава спад с 20% на регистрираните нощувки в областта, което води и до намаляване на приходите от туризъм. Област Шумен се нарежда на 20 място в страната по брой нощувки. „Вероятно инвестициите, които се влагат в туризма са малко и това трябва да се коригира”, заяви областния управител на Шумен Тодор Тодоров.

По отношение на престъпността от изнесените данни става ясно, че ръста на криминалните деяния е овладян и има тенденция за неговото понижаване.

По думите на областния управител, в следващите години трябва да се търсят инвеститори както от Европа, така и от Русия. „ Мисля, че основния ни поглед трябва да бъде насочен към руските инвеститори” , каза още Тодоров. Като втори основен проблем Тодоров постави липсата на квалифицирани кадри, а като трети проблем - пътната инфраструктура.

По време на днешното заседание на областния съвет за икономическо развитие бяха избрани и двама представители на общините в областта за Регионалния съвет за развитие на Североизточния район за планиране. Това са кметът на община Шумен Красимир Костов и председателя на общинския съвет в Каспичан Надежда Неделчева.