/ iStock/Getty Images
На 557 семейства от Шуменска област са спрени детските помощи през 2021 година, поради неспазване на условието техните деца да посещават редовно учебните занятия, съобщиха от Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ (РДСП). 

Преди предприемане на действия за санкциониране на семействата, задължително се изисква потвърждения от учебното заведение, като информацията се предоставя чрез Министерство на образованието и науката. Помощите се прекратяват за една година, ако децата или учениците допуснат пет неизвинени отсъствия или три дни не провеждат задължителната предучилищна подготовка без уважителни причини, припомнят от Регионалната дирекция „Социално подпомагане“.

По данни на дирекцията, с еднократни, месечни и целеви помощи през 2021 г., по реда на Закона за семейни помощи, са подпомогнати в областта общо 11 461 семейства, или 17 865 деца, като общата сума е 12 500 041 лв. 

Съгласно Закона за държавния бюджет, от 1 април границата за достъп до семейни помощи за деца се увеличава от 410 до 510 лв. на член от семейството за отпускане на пълния размер.  Ако средномесечният доход от предходните 12 месеца, преди подаване на заявлението на член от семейството, е от 510,01 до 610 лева, се опуска 80 на сто от пълния размер на помощта. От 1 април се увеличава и месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител с 30 процента - от 115 на 150 лева, допълват от РДСП – Шумен.  
БТА