ПП "Български социалдемократи"
ПП "Български социалдемократи" / ПП
Листата кандидат общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално-икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото „Ние обичаме Шумен“!

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

102. Максим Йорданов Иванов, роден 1949 г. Завършва висшето си във ВМЕИ „Ленин“-София, специалност „Икономика, организация и управление на промишлено предприятие“. Дълги години работи в КТА „Мадара“. От 1995 до 1999 г. е кмет на Община Шумен. След това прилага своите знания и умения в частния сектор. Владее руски език.

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

103. Румен Стоянов Русев, роден 1954 г. Притежава две висши образования от Института по международен туризъм-Бургас, специалност „Немски и руски език“ и от СУ „Климент Охридски“, специалност „Международни отношения“. Работи в системата на МВР. Общински съвет 1 мандат през 2007-2011 г. и зам.-председател на Общински съвет-Шумен. Председател на комисията по евроинтеграция към Националното сдружение на общините в Република България. В момента е областен председател на Партия „Български социалдемократи“.

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

104. Александър Белчев Генчев, роден 1948 г. Завършва средното си образование в ПГ „Никола Вапцаров“-Шумен. Висше във ВИНС-Варна, специалност „Икономика на промишлеността“. Следва аспирантура на тема „Организация и управление на промишлеността“, а по-късно защитава и докторска степен по икономика във ВИИ „Карл Маркс“-София. Бил е зам.-директор на Териториална дирекция на НАП-Шумен, а от 2007 до 2015 г. - зам.-кмет по бюджет и финанси на Община Шумен. Владее руски и немски език.

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

105. Офицер от запаса Красимир Петров Радев, роден 1953 г. Притежава средно техническо образование и висше военно образование придобито във ВУВ-Шумен и ВА „Г.С. Раковски“-София. Завършва и Висш икономически институт, специалност „Икономика и мениджмънт“. Работи като военнослужещ. Областен председател на СПС „Защита“ за област Шумен.  

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

106. Инж. Светлозар Цветанов Дамянов, роден 1953 г. Завършва Висшия инженерно-строителен институт, специалност „Хидротехническо строителство“ и ИУ-Варна, специалност „Мениджмънт и стопански бизнес“. Работил в сферата на водоснабдяването. От 1985 до 2016 г. е бил директор на ВиК-Шумен. Член на Управителния съвет на Съюза на работодателите в системата на ВиК, а от 2001 до 2006 г. управител на същия. Владее руски език.  

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

107. Офицер от запаса Неделчо Стойчев Неделчев, роден 1949 г., Притежава магистърска степен в специалност „Археология“. Работил като военнослужещ. Член на Асоциацията на българите в чужбина. Член на Световния парламент на българите в чужбина. Работил за българската диаспора в Гърция, Сърбия, Молдова. В момента е Областен координатор на БДНС „Целокупна България“ за област Шумен.  

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

108. Д-р Янко Димов Янков, роден 1962 г. Завършва Медицински университет-Варна, специалност „Хирургия“. От 1994 до 1996 г. е зам.-директор по медицински дейности на ОРБК-Шумен. От март 2000 г. има собствена лекарска практика. Четири пълни мандата общински съветник от квотата на БСП. Д-р Янков вярва в това, че Свободата, Справедливостта и Солидарността, никой не може да ти ги отнеме.   

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

109. Димитър Славчев Ковчазов, роден 1972 г. работи в сферата на енергетиката, управител и собственик на фирма „Енергетика“. Бил е Директор на „Е.ОН-България Мрежи“ в годините 2011-2012 г. Владее руски и английски език.  

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

110. Мирослав Тошков Александров, роден 1974 г. Притежава две висши образование от ВВУ „Панайот Волов“-Шумен и от СА „Д. Ценов“-Свищов, магистър по специалност „Маркетинг“. Изпълнителен директор и собственик на „БРАМАС-96“ АД, Шумен.  

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

111. Анка Йорданова Янкова, родена 1941 г., д-р по философия от 1983 г. През годините работи в множество обществени и образователни институции. Към момента е председател на областния съвет на „Съюза на пенсионерите“ в Шумен. Работата с хора от различни възрасти, организирането и провеждането на редица мероприятия, стриктно изпълнение на поетите ангажименти са част от личността на госпожа Янкова.

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

112. Д-р Валентин Милчев Атанасов, роден 1957 г. Собственик на частна ветеринарна практика.

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

113. Арх. Добрил Иванов Добрев, роден 1947 г. Завършил „Архитектура“ в УАС-София. Носител на три национални награди от конкурси едната, от които на Съюза на архитектите в България за най-добър реализиран проект за 1981 г. Идеята за изграждане на Централната пешеходна зона на град Шумен е негова. Притежава и наградата за архитектура на гр. Шумен. Работил като главен архитект на област Шумен. Желанието му е Шумен да се превърне в най-доброто място за живеене.   

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

114. Сергей  Методиев Стойков, роден в Шумен през 1957 г. Завършва средното си образование в гимназия „Никола Й. Вапцаров“. Притежава две висши образования: 1983г. ВПИ-Шумен, специалност „Физика“ и 1989 г. ВИНС-Варна, специалност „Управление, организация на стопанската дейност“. В периода 1990-1999 г. директор последователно на три държавни фирми: „Арго М“, „Инхарс“ ЕООД, „Шумен филм“, ЕООД. 2000-2003 г. Председател на съвета на директорите на „Общински пазари“ АД-Шумен. От 2008 до 2017 г. директор на общински предприятия: „Общински пазари“ ЕООД, „Паркинги, гаражи и благоустройство“ и „Строителство и благоустройство“. Общински съветник три мандата 1995-2007 г. Бил е председател на постоянната комисия „Младежки дейности и спорт“ към Общински съвет-Шумен.

115. Мариана Маринова  Паскова, родена 1963 г. Притежава висше икономическо образование от СА „Д. Ценов“-Свищов. Работила дълги години в Община Шумен, ТД на НАП-Шумен, Държавен финансов контрол-Шумен. Придобит опит в управление на публични финанси и делегираните бюджети в образованието. Опит при управление на проекти по ОПРР, ОПОС, ОПРЧР. Била е член на постоянната комисия по „Бюджет и финанси“ към Националното сдружение на общините в България. Владее руски език.  

116. Димитър Евгениев Манов, роден 1965 г. Бил е общински съветник три мандата.  

117. Д-р Антония Веселинова Панева, родена 1974 г. Висшето си образование завършва в СУ „Климент Охридски”-София, специалност „Философия и история”; Защитава дисертация на тема „Модални логически системи в управлението” и получава образователна и научна степен „доктор” в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки” по докторантска програма „Организация и управление на информационни процеси”. Работи в сферата на образованието и в Държавна агенция „Архиви“-Шумен. Участва в проект на Министерство на образованието като инструктор на преподаватели по Информационни технологии и компютърни умения. Има редица публикации в печатни и научни издания. Владее руски и английски език.  118. Инж. Нора Валентинова Чалъкова, родена 1970 г. Работила е в сферата на държавната администрация на различни управленски нива. От 2003 до 2005 г. е Областен управител на област Шумен. В момента работи в сферата на строителството.  

119. Йорданка Богданова  Йосифова, родена 1958 г. Работи в сферата на продажбите.  

120. Петър Ангелов Симов, роден 1956 г., Завършва ВТУ „Ангел Кънчев“-Русе, специалност „Машинен инженер ДВГ“. Има придобита квалификация: „Европейска диплома за ръководене на международна транспортна дейност“. Работи в сферата на транспорта. Владее руски език.  

121. Бисер Асенов Чилингиров, роден 1973 г. Притежава три висши образования: завършва ВВУАПВО „Панойот Волов“-Шумен, специалност „Инженер по изчислителна техника“, а след това учи в Тракийския университет в Стара Загора, специалностите „Агроном-Животновъд“ и „Рeпродуктивни биотехнологии в  животновъдството”. От 2004 г. работи в областта на животновъдството. Г-н Чилингиров е бил Съветник на Министъра на земеделието, горите и храните през 2017 г. Бил е Председател на управителния съвет на Националната овцевъдна асоциация. Към момента е частен земеделски производител.  

122. Светослав Живков Савов, роден 1988 г. Работи в сферата на ресторантьорството и туризма. Притежава собствено заведение.  

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

123. Добромир Кирилов Павлов, роден 1986 г. Продуцент и изпълнител.  

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

124. Димитър Николов Вълканов, роден 1953 г. Работи в сферата на образованието. Бил е началник отдел „Наука, просвета, образование“ в Община Шумен. Два мандата председател на постоянната комисия „Просвета, образование и наука“ към Общински съвет-Шумен.  

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

125. Юсуф Мустафов Хюсменов, роден 1946 г. Художник, обществен деец. Председател на земеделската кооперация в с. Средня, председател на читалище „Извор“-с. Средня.  

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

126. Иво Тодоров Иванов, роден 1954 г., Директор на зъботехническа лаборатория.  

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

127. Димо Василев Михалев, роден 1945 г. Притежава техническо образование. Работил е в КТА „Мадара“ и завод МВБИ. Владее руски език. Областен лидер е на ПП „Социалдемократи“.  

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

128. Йордан Димитров Стойков, роден 1955 г. Средното си образование завършва в Техникума по съобщенията в Шумен, а висшето си във ВНВУ „Георги Димитров“-Шумен, специалност „Радиолокация“. Работи във МВР-Шумен до 1999 г., когато се пенсионира. Занимава се с охранителна дейност.  

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

129. Христо Петков Чернаев, роден 1954 г. Завършил ВНВУ „Васил Левски“-Велико Търново. Работил в системата на МВР. В момента се занимава с частен бизнес. Общински съветник един мандат.  

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

130. Гриша Кръстев Топалов, роден 1952 г. Завършва Учителския институт в Шумен и Треньорската школа по футбол към ВИФ „Г.Димитров“-София. Работи в сферите на образование и спорта. Президент е на ФК „Шумен“, отборът играе за евротурнирите на УЕФА. Президент на СК по хандбал - жени „Спортист Шогун“-Шумен, отборът играе за купата на европейските шампиони по хандбал жени. Председател на СК по тенис на маса жени „Партизанка“-Шумен и на СК по борба-Шумен. Почетен председател на Първото честно театрално училище „Шогун“-София. Г-н Топалов е продуцент и спонсор на множество проекти в сферите на музиката и филмовото изкуство. Деятел на спорта, спомоществовател на млади таланти.  

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

131. Денчо Асенов Пашов, роден 1954 г., Притежава техническо образование. Работил дълги години в Автокомбинат „Пътнически превози“. В момента работи във фирма „Телепол“. Председател на ромска организация.  

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

132. Божидар Енчев Божанов, роден 1968 г. Завършва висше образование в ШУ „Еп. Константин Преславски“, специалност „Техника и технологии“. От 1988 г. работи като военнослужещ.  

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

133. Кина Иванова Модева, родена 1945 г. Завършва висше педагогическо образование във Великотърновския университет, специалност „Руска филология“. Работи като учител, а от 1979 г. е учител-методист към Окръжен съвет „Просвета“-Шумен. Защитава ІІ-ра квалификационна степен към институт „А.С. Пушкин“-Москва. През 1988 г. и е наградена със значка „Отличник“ на МНП. Владее руски език. В момента е председател на Клуб на пенсионера №15 в кв. „Август Попов“ в Шумен.  

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

134. Спаска Божинова Иванова, родена 1948 г., Притежава висше педагогическо образование. Дълги години работи като учител по философия и икономически науки. Член на Съюза на пенсионерите.  

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

135. Ангел Атанасов Минчев, роден 1958 г. Работи в сферата на приложните изкуства и образованието.  

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

136. Евгени Валериев Енчев, роден 1990 г. Завършва ШУ „Еп. Константин Преславски“, специалност „Английска филология“ и НВУ „Васил Левски“, специалност „Административна и информационна сигурност“. Работи в сферите на логистиката, обслужването, а към момента е сътрудник видео и GPS наблюдение. Владее английски език.  

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

137. Светлозар Ганчев Антонов, роден 1982 г. Работи в сферата на транспортните услуги. Футболен деятел.  

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

138. Инж. Диян Христов Йорданов, роден 1961 г. Дълги години работи в системата на БДЖ като експерт по вътрешна сигурност и управление при кризисни ситуации. Член на Българската Асоциация по логистика и на Националния съюз на консултантите по мениджмънт в България.  

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

139. Ваня Христова Пройнова, родена 1982 г.  Притежава две виси образование от ШУ „Еп. Константин Преславски“, специалности: „История и география“ и „Публична администрация“. Към момента работи в сферата на образованието.  

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

140. Живко Георгиев Лазаров, роден 1949 г. Притежава техническо образование. Работил в обществени институции.  

Листата кандидат - общински съветници с номер 61 е от хора професионалисти, познати на шуменци, обединени от идеята да постигнат изпреварващо социално - икономическо развитие на Шумен и да превърнат общината в Община - добър стопанин, защото "Ние обичаме Шумен"!
ПП

141. Мирослав Милков Петров, роден 1994 г. Завършва средното си образование в ПГОХХТ „Д-р Асен Златаров“-Шумен. Работи в сферата на продажбите на позицията „Регионален мениджър“. Притежава добри лидерски умения, умения за водене на преговори и справяне с конфликтни ситуации. Може да работа в екип. Владее английски език.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!