Кметът разпореди системен контрол  на язовирите
Кметът разпореди системен контрол на язовирите / netinfo

Кметът на Шумен  Красимир Костов свиква работно съвещание във връзка с предстоящи снеговалежи и последващо снеготопене с кметовете на населени места в общината. То ще се състои в сряда от 10 ч. в зала 363 - информират от местната администрация.

Във връзка с осигуряването на безопасната експлоатация и сигурността на язовирите, Красимир Костов издаде днес и заповед за предприемане на конкретни действия. Те предвиждат да се актуализират аварийните планове на потенциално опасните язовири - общинска собственост и евакуационните планове на населените места, попадащи в заливните зони на язовири, реки и дерета. Разпореден е и системен контрол за недопускане на нерагламентирани дейности в заливните зони на водните обекти, както и да се организира постоянно наблюдение на обемите на язовирите, на язовирните стени и съоръженията към тях. 

В заповедта  се предвижда още кметовете и кметските наместници да предприемат незабавни мерки за премахване на грубите битови отпадъци, прораслите храсти и дървета, незаконните постройки, затрудняващи проводимостта на речните корита и сухи дерета в границите на населените места, да не се допуска депонирането на земни маси и строителни отпадъци в речни корита и дерета.

Възложено е комисия от общинската администрация да извърши поредна проверка на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, проводимостта на реките, деретата, корекциите и 500-метровата зона на поречията след язовирните стени.

Възложено е и да се извърши нова актуализация на общинския план за защита при бедствия в частта му "Наводнение".