Финансовите показатели на ВиК-Шумен за 2014 г. влошени
Финансовите показатели на ВиК-Шумен за 2014 г. влошени / netinfo

Финансовото състояние на ВиК-Шумен се е влошило през последната година. Това стана ясно по време на заседание на икономическа комисия към Общински съвет.
По време на годишното общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 6 август ще бъде разгледани финансовите отчети и баланси на ВиК, ще се разпредели печалбата и ще се вземе решение за това дали управителя инж. Светлозар Дамянов да бъде освободен от отговорност.Дневният ред предвижда още освобождаване на досегашния контрольор на ВиК-Шумен, който реално е представител на регионалното министерство.

Председателят на икономическа комисия Христо Дечев оповести данни за финансовото състояние на дружеството, от които става ясно, че приходите от оперативна дейност за 2014 г. са в размер на 14, 538 млн. лв., което е с 10,1% по-малко спрямо 2013 г. Намаление с малко над половин милион лева се наблюдава и в дълготрайните материални активи - 13, 806 млн. лв. за 2014 г.

Финансовите показатели на ВиКШумен за 2014 г влошени
netinfo

Собственият капитал на ВиК-Шумен е оценен на 9, 686 млн. лв., намален с 27 000 лв. Положителни са данните за дълга на дружеството, който е намален с 378 000 лв. и вече е в размер на 917 000 лв. Счетоводната печалба на водоснабдителното дружество от 393 000 лв. за 2013 г., през миналата е само 6 000 лв.

Общинските съветници от комисията решиха представителят на местната администрация в общото събрание на ВиК-Шумен зам.-кметът Митко Киров да гласува съобразно дневния ред, предложен от представителя на държавата.