/ iStock/Getty Images
Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Шумен провериха сигнал за изхвърлени отпадъци на терен в село Черноглавци, вляво от пътя по посока с. Сини вир, съобщиха от ековедомството. 

Оттам посочват, че в продължение на година това е трети сигнал за замърсяване на въпросния участък, който е бил почистван, съгласно предписанията от предходни проверки. При огледа на място отново са констатирани основно битови и строителни отпадъци – пластмасови отпадъци, бутилки, найлонови торбички и отпадъчна слама.

Теренът е собственост на община Венец, и по кметска заповед два пъти месечно се извършва сметоизвозване и сметосъбиране, и смесеният отпадък отива в сепарираща инсталация. За нуждите на жителите на Черноглавци са предоставени осем контейнера, 216 кофи за смет и два казана, а служители следят за нерегламентирано изхвърляне на битовите отпадъци, допълват от екоинспекцията.

За допуснатото нарушение, на кмета на Черноглавци е дадено предписание в срок до 15 март да се почисти замърсеният терен и да се предприемат мерки за недопускане на повторно замърсяване. За изпълнение на предписанието РИОСВ трябва да бъде информирана писмено, като се приложи снимков материал. За неупражнен контрол по Закона за управление на отпадъците на кмета на селото ще бъде съставен и акт за административно нарушение.
БТА