Дариха дрехи на децата от дома в с.Стража
Дариха дрехи на децата от дома в с.Стража / Диляна Стойчева/
10 чувала с дрехи получиха днес възпитаниците на дома за деца с интелектуални затруднения “Св. Мина” в с.Стража. Благотворителната кампания бе организирана от Комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в Търговище преди коледните празници.

Общо 30 души са се включили в кампанията, дарявайки запазени или нови дрехи и обувки. Част от даренията са раздадени на социалнослаби граждани, останалите днес са занесени в дома със съдействието на общинска администрация. Все още остава проблемът с нуждата от обувки.

21 деца и 39 младежи живеят в момента в дома в с.Стража.