Бюджетна комисия прие актуализацията
Бюджетна комисия прие актуализацията / Невена Николова

С 4 гласа „за" и 2 „въздържал се" членовете на бюджетна комисия към местния парламент приеха актуализацията на бюджет 2009.  Тази точка от дневния ред беше най-обсъждана от комисията.

Според съветника от ГЕРБ Христо Дечев в приходната част на бюджета е заложен дефицит от порядъка на 700 000 лв. По отношение на разходите, според Дечев, общинска администрация не е представила никаква прогноза. Във връзка с капиталовите разходи той заяви, че общинска администрация много грубо нарушава финансовата дисциплина. „Предлага се да отпаднат 20 обекта на стойност близо 2 000 000 лв. , никога не сме наблюдавали такава драстична промяна на инвестиционната програма", заяви Дечев. По думите му, от много години насам се случва и администрацията да отлага плащания за извършени строително - ремонтни дейности. „Това е много зле за бизнеса, а още по-лошо е  и за администрацията, защото тези средства в размер на 317 000 лв. трябва да бъдат заложени за следващата година, което ще утежни бюджет 2010 г.", обясни Дечев.

Той допълни, че по отношение на антикризисните мерки средствата в размер на 2 2000 000 лв. не са реализирани икономии, а отложени плащания. „В предложението на администрацията се съдържат много тежести, които ще натоварят бюджет 2010 г.", смята Христо Дечев.

„Ние не предлагаме да отпаднат заложени социални обекти", обясни от своя страна зам.-кметът по строителство и екология инж. Иван Йонков. Той подчерта, че администрацията няма да ощети никой в социалната сфера. „Опитахме се да изпълним големите обекти и гледахме този бюджет да не залага толкова много подводни камъни за следващата година" , каза още той и обясни, че администрацията има надежда, че някои от сделките ще се реализират до края на 2009 г.

Кметът Красимир Костов обясни, че въпреки развитието на кризата и нейното отражение в общинския бюджет администрацията предлага своевременна актуализация на бюджета. „Позволихме си да се въздържим от някои текущи ремонти, но и в семейния бюджет е така по време на криза", обясни той. „Ние сме наясно и имаме надежда, че спада на шуменската икономика няма да е постоянен и ще дойдат по-добри времена", допълни още Костов.

По думите му, община Шумен е сред петте общини в България, които са най-слабо засегната от кризата.