Близо 100 000 имена са включени в избирателните списъци
Близо 100 000 имена са включени в избирателните списъци / netinfo
125 е броят на избирателните секции в община Шумен, това съобщиха от пресцентъра на институцията. 94 593 избиратели с постоянен адрес са включени в избирателните списъци на територията на община Шумен към 28 декември 2006 г. В списъците, които се обявяват, избирателите за всяка секция са подредени по азбучен ред на имената, като не са вписани лични данни.

Гражданите следва да проверят в списъците дали са записани правилно трите им имена и дали е верен постоянният им адрес. Проверката може да стане и на интернет страницата на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството: www.grao.bg/elections/. На интернет страницата на общината: www.shumen.bg също могат да се правят справки – от линк “Местни избори 2007 г.”. На тези страници всеки гражданин може да получи информация и за номера и адреса на секцията, в която ще гласува.

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се подават до 20 октомври 2007 г. на гише №4 в Центъра за информация и услуги (ЦИУ) на община Шумен.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес на гише №4 в ЦИУ до 13 октомври 2007 г., когато настоящият адрес е в Шумен. За селата искания се подават в съответното кметство или кметско наместничество. До днес искания за вписване по настоящ адрес на територията на общината са подали общо 842 избиратели, в т.ч. 46 за град Шумен.

Спазвайки законовите изисквания, община Шумен ще осигури дежурства на 13 октомври 2007 г./събота/ за гражданите, които желаят да бъдат вписани в избирателните списъци по настоящ адрес. Общинските служители ще дежурят в стая №251 от 8.30 ч. до 17.00 ч., а гражданите ще могат да влизат през централния вход на общината. Дежурни ще има и по селата.