812 са подадените заявления за еднократно подпомагане за първокласник в Шуменско
812 са подадените заявления за еднократно подпомагане за първокласник в Шуменско / sxc.hu

812 заявления за еднократна помощ за първокласник са подадени в Дирекция "Социално подпомагане" - Шумен.

От социалното ведомство съобщиха, че 689 семейства са одобрените към момента и ще бъдат подпомогнати. Помощта ще бъде дадена на 705 деца, които наесен ще прекрачат учебния праг.

Търсят 19 учители в Шуменско

В област Шумен за новата учебна година се очаква от помощта да се възползват между 1000 и 1200 деца, чийто семейства отговарят на условията за социално подпомагане.

За миналата учебна година по реда на Закона за семейни помощи за деца са подпомогнати 1192 семейства с 1217 деца, а изплатената сума е 30 4250 лева.

Право на сумата от 250 лева имат малчугани, които са записани в първи клас за първи път и техните семейства имат средномесечен доход от 400 лева на член за предходната година.

Крайният срок за приемане на заявления е 15 октомври 2016 г.