2 422 души са в забранителния списък за президентския вот
2 422 души са в забранителния списък за президентския вот / Дарик - Шумен, архив

В забранителния  списък за избор на президент и  вицепрезидент за община Шумен са включени 2422 лица. Това са хора поставени под запрещение, лица, които са в затвор, за които има влязла в сила присъда, които са депозирали заявления за настоящ адрес, подали са искания за гласуване във външно министерство.

В списъка фигурират още граждани, за които има издадени удостоверения за гласуване на друго място и лица, за които има издадени удостоверения за гласуване в определено населено място. Те нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборния ден.

Избирателните списъци за втория тур на президентския вот включват 93 324 души от община Шумен. За този вид избор не важи принципът на уседналост.