111 случая на остри заразни болести отчитат от РИОКОЗ-Търговище през август
111 случая на остри заразни болести отчитат от РИОКОЗ-Търговище през август / netinfo
През август в отдел “Противоепидемичен контрол” на РИОКОЗ – Търговище са регистрирани 84 остри респираторни заболявания. Острите заразни болести са 111 – 63 случая на ентероколит, 32 - на варицела, 4 са случаите на вирусен хепатит. По два случая са регистрирани на скарлатина, вирусен енцефалит, салмонелоза и шигелоза. Съобщени са по един случай на паротит, Лаймска борелиоза, туберкулоза и бактериален менингоенцефалит, предизвикан от инфекция в ухото.

През отчетния период в Търговищка област са извършени 543 проверки от здравните инспектори на подлежащи на контрол обекти. Издадени са 104 предписания. Голяма част от тях са в обекти за производство и търговия с храни и заведения за обществено хранене.

Предписания са издадени във връзка с пропуски по отношение на дезинфекционния режим в амбулатории за първична медицинска помощ, отделения на многопрофилни болници за активно лечение и фризьорски салон. Две предписания на общопрактикуващи лекари касаят правилното третиране на опасни отпадъци.

Издадени са и предписания за качествено обеззаразяване на вода в плувен басейн комплекс “Рай” гр. Търговище и вода от местен водоизточник с. Добротица.

Със Заповед на Директора на РИОКОЗ – Търговище е спряна реализацията на 40 броя биоцидни продукти в аптека и търговски обекти в гр. Търговище, с. Надарево и с. Острец, поради липсващ номер на издаденото разрешително от МЗ за пускане на пазара върху етикетите на стоката. От реализация са спрени 82 броя козметични продукти с изтекъл срок на годност и 58 броя козметични продукти без етикет на български език на търговски обекти в град Търговище.

Съставени са 26 акта на физически и юридически лица, като най-честите нарушения са били нередовни лични здравни книжки на работещи в обекти с обществено предназначение, за тютюнопушене на нерегламентирани места, за неизпълнени предписания, както и за некачествено обеззаразяване на питейна вода в с. Долна Кабда и с. Камбурово.