/ netinfo
В Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе заседание на постоянно действащата междуведомствена областна комисия „Военни паметници“. То беше водено от заместник областният управител на област Русе Валентин Колев.

По време на заседанието беше взето решение за одобрение проекта за изграждане на паметна плоча на загиналите в Балканските, I-вата и II-рата световни войни в с. Беляново, община Ценово.

Областният управител на област Русе Галин Григоров ще трябва да изпрати на министъра на отбраната Красимир Каракачанов проекта за съгласуване в срок до 22.03.2018 г. Основният мотив за реализацията на този проект е да се почете паметта на загиналите жители от селото по време на споменатите войни.

Проектът ще представлява паметна плоча, изработена от черен гранит на който са изписани имената на загиналите общо 15 души – 6 по време на Балканските войни, 7 в Първата световна и 2 през Втората световна война.

Идеята за подобна инициатива е на кметовете на Беляново Георги Горанов и на община Ценово д-р Петър Петров. Също така по време на заседанието беше обсъден и проекта за изграждане на мемориал на загиналите във войните за освобождение и национално обединение на България в с. Новград, община Ценово.

Решението, което беше взето е след представяне на пълната документация в Областна администрация Русе да бъде разгледано и съответно гласувано предложението на изграждане на мемориала.

По време на срещата бяха споменати и мнения за необходимостта и от поддържане на изграденото през годините. Беше представена и възможността за осиновяване на паметници, тъй като това би допринесло за запознаване младото поколение с родната памет.

В тази връзка заместник областният заяви, че се правят опити за намиране на ресурс, за да бъде съхранено изграденото през годините. Той приветства идеята за осиновяване на паметници и изказа категоричната подкрепа в провеждането на бъдещи инициативи, касаещи съхраняването и предаването на историческото минало.

На заседанието присъства и Радослав Симеонов, главен експерт в дирекция „Социални дейности“ към Министерство на отбраната. Той адмирира начина на работа на комисията и заяви, че може да бъде приета за еталон в тази сфера.

Освен това той акцентира и на готовността на Министерство на отбраната да финансира проекти, касаещи Първата световна война, тъй като 2018 година е последната, в която може да се случи това.