Започва университетска зелена инициатива
Започва университетска зелена инициатива / РУ
СТПД „Академик“ организира „Университетска зелена инициатива‘ 2017“, която съчетава теоретични занимания с практически дейности за формирането на отговорно отношение към природата, на екологично съзнание, култура и поведение. „Университетската зелена инициатива‘ 2017“ ще бъде изцяло „офлайн“ – с активно физическо участие на ученици и студенти, с движение и обучение сред природата, с реален практически принос за по-чист, по-зелен и по-приветлив град. Конкретните дейности бяха представени на пресконференция с участието на ректора проф. Велизара Пенчева, председателят на Общото събрание – чл.-кор. проф. Христо Белоев, Стефан Георгиев – зам.-председател на СТПД „Академик“, д-р Пламен Мънев от Аграрно-индустриалния факултет, Станимир Бояджиев – председател на Студентския съвет на Русенския университет. Събитията, включени в инициативата ще продължат до края на месец ноември и в тях ще участват клубове, групи и кръжоци с екологична, природолюбителска и природозащитна насоченост, разделени в три категории - студенти, ученици от средния курс и ученици от горния курс. Клубовете ще преминат обучение, което ще бъде съобразено както с възрастта на участниците, така и с времето, което могат да отделят за него. Тук са предвидени дейности като видеоуроци с екологична насоченост, събеседване, мултимедийни презентации, уроци в Екомузея, екскурзии и походи по екообразователен маршрут и др. Предвидено е и участие в озеленяване и залесяване на площи около университета, училищата и междублокови пространства, както и на терени в околностите на Русе. За да се реализира по-успешно инициативата в нея се включват като партньори Дирекцията на ПП „Русенски Лом”, Държавно ловно стопанство „Дунав“ – Русе, както и преподаватели от направление „Екология“ в катедра „Топлотехника, хидравлика и екология“ на Русенския университет. Различните дейности са съгласувани и ще се изпълнят със съдействието на Регионално управление по образованието – Русе, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе и отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ на Община Русе. Следващата седмица в землището на село Ряхово ще бъде първото залесяване от Университетската зелена инициатива, а на 25 март ще има образователен поход до Нисовския манастир и природозащитния комплекс в района, в който ще се включат ученици от Гимназиите по европейски езици и по строителство и вътрешна архитектура. Университетската зелена инициатива‘ 2017 ще завърши с атрактивно състезание пред публика „Кой е по-EKO“, в което ще участват отбори от по трима състезатели на училищни и студентски клубове, представили се най-добре в различните дейности на инициативата. По резултатите от състезанието ще бъдат разпределени медалите и ще бъдат определени клубовете - носители на отличията Екоприз 2017. Предвидени са и индивидуални и колективни предметни награди.