WWF стартира инициатива  за отговорен туризъм в Русенски Лом
WWF стартира инициатива за отговорен туризъм в Русенски Лом / Дарик Русе, архив

 

Международната природозащитна организация WWF стартира инициатива за отговорен туризъм в Русенски Лом. Днес ще бъде подписано първото по рода си рамково споразумение между Клуб „Приятели на народен парк Русенски Лом” и представители от туристическия бранш. Туристическите сдружения и фирми декларират своята готовност да бъдат по-активно въвлечени в опазването на Природен парк Русенски Лом.

Те ще предлагат на своите посетители и клиенти различни рекламни материали, специално разработени за инициативата. С приходите от тях, както и от директни дарения и от допълнителни ставки върху стойността на ползваните услуги, ще се поддържат водни и сухоземни маршрути с минимално отрицателно въздействие върху природата, ще се опазват защитени местообитания и видове, ще се информират посетителите за начините, по които могат да сведат до минимум своето въздействие върху природата.

Всички тези мерки са предвидени в плана за управление на Природен парк Русенки Лом и координирани с него. Инициативата за отговорен туризъм е на WWF, а клуб „Приятели на народен парк Русенски Лом” ще бъде основната движеща сила на споразумението.