Една от картините в изложбата
Една от картините в изложбата / РХГ
Картини на български класици се завърнаха в Художествена галерия – Русе след участие в изложбата „Нашата живопис в нови насоки“ с куратори Неда Живкова и Любен Домозетски в периода 13 ноември 2018 – 10 февруари 2019 в Софийска градска художествена галерия. Експозицията представя отраженията на новата предметност в българското изкуство през 30-те и 40-те години на ХХ век в над 100 работи, обединени в четири тематични кръга: „Новият живот на предметите”, „Модерният град”, „Пейзажът”, Лицата на града”. Творбите са от фондовете на СГХГ, на Националната галерия, на художествени галерии в страната и на частни колекции. Към изложбата е издаден каталог, в който са репродуцирани и творбите на Русенската галерия. В раздел „Новият живот на предметите“ са натюрмортите на Ненко Балкански и Васил Бараков, а в "Лицата на града" е красивият портрет на Борис Елисеев.