/ Еквилибриум
На 10 март, в МОЛ Русе Център за правата на децата, управляван от сдружение „Еквилибриум“, проведе събитие в МОЛ Русе под надслов „Не ме съди, човече“. Събитието е част от националната кампания на Национална мрежа за децата „За по-човечно детско правосъдие“.

Събитието откри координаторът за северен регион на Национална мрежа за децата г-н Иван Тодоров, който даде думата на официалния гост г-жа Мариела Личева – Директор Дирекция „Здравни и социални дейности“ на Община Русе. Тя подчерта изключително важната роля на иновативната услуга, която е една от четирите в страната – „Център за правата на децата“ за новия подход на работа с деца в конфликт или контакт със закона. Госпожа Личева декларира подкрепата на Община Русе за развитието на тази услуга.

Екипът на Центъра представи същността на работата в него, а именно – подкрепа на децата с трудности в поведението и емоционалното си развитие чрез различни занимания, които са съобразени с техните интереси и потенциал. Те обясниха на гостите, че проблемите на тези деца се дължат на липсата на добра самооценка, трудности в семейната им среда и липсата на адекватна и навременна подкрепа, така че да не прибягват до действия, окачествявани като противообществени прояви.

Работата по превенция на рисковото поведение е изключително важна в тази посока. Деца и техните родители имаха възможност да „влязат в обувките“ на тези деца чрез играта „Не ме съди, човече“.

Доброволци от Младежкия парламент в Русе се включиха в събитието, като разясняваха на посетителите в търговския център целта на кампанията, а именно промяна в нормативната база, свързана с децата правонарушители, която е от 1958 година и е неадекватна за съвременната ситуация.

Повече за кампанията на Национална мрежа за децата можете да намерите на специално създадения за целта сайт www.Endviolence.nm.bg, където може да се потърси помощ от специалисти и карта с услугите в страната и техните контакти. Можете да подкрепите и целите на кампанията - промяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Системата за борба с противообществените прояви е скъпа и неефективна.

Вече близо 10 години НМД настоява за реформа в детското правосъдие. Редица международни институции настояват за законодателни промени и по-щадящо детско правосъдие в България. В България децата се наказват по-сурово от възрастните и то за провинения, за които големите не носят наказателна отговорност – бягство от къщи, просия, дребни кражби. Готов е новия законопроект за промяна в тази посока и е въпрос на политическа воля да стартира така необходимата промяна за по-човечно детско правосъдие в България.