РУ ще си сътрудничи с китайски университет
РУ ще си сътрудничи с китайски университет / netinfo
Ректорът на Русенския университет проф. Велизара Пенчева и председателят на Общото събрание на висшето училище чл.-кор. проф. Христо Белоев бяха на посещение в Технологичния университет в гр. Ухан, Китай. Създаденият през 1956 г. като висше училище за подготовка на аграрни инженери, Университетът постепенно разширява кръга на специалностите, в които обучава студенти и в момента в него учат около 22 хиляди младежи, разказа ректорът проф. Велизара Пенчева. На среща с президента на Технологичния университет проф. Han Xu, вицепрезидента проф. Ying Jiang и техните екипи проф. Пенчева и чл.-кор. Белоев са представили Русенския университет като образователна структура, неговото развитие и научните интереси на преподавателския състав. Запознали са ги и с проекта Danube Inco Net, който развива мрежа с участието на представители на научната общност в Дунавския регион и са разказали подробно за възможностите за мобилност. От своя страна домакините от Технологичния университет са акцентирали върху развиваните от тях международни програми за обучение. В момента китайският университет има 8 партньорства с чуждестранни висши училища за съвместно обучение в ОКС бакалавър или магистър, чийто брой съвпада с осемте моста над река Яндзъ в града. Ръководството на китайското висше училище е предложило деветата международна програма да се създаде с Русенския университет и да бъде в областта на компютърните науки. По нея от началото на следващата година десет студенти от Русе могат да учат две години в Китай, а десет китайски студенти ще се обучават в нашия град. Проф. Пенчева и чл.-кор. Белоев са предложили още да се разработят съвместни научни проекти с китайската страна чрез изграждане на мрежа, сходна на тази от Дунавския регион, както и да продължи обмена на студенти и преподаватели по програма Еразъм+. Ръководствата на двата университета са подписали рамков договор за сътрудничество. В момента в Университета в град Ухан се обучава една докторантка от Русенския университет, а през миналата академична година за един семестър по програма Еразъм в Русе беше техен хабилитиран преподавател. За учебната 2016/2017 г. общо осем китайски студенти са се обучавали за по един семестър в Русенския университет по програма Еразъм. Двама представители на Университета Хубей ще участват в предстоящата Международна Еразъм седмица в Русенския университет в дните 15-19 май.