РИОСВ-Русе кани средношколците да се включат в конкурси на тема „Вода и безопасност на храните”
РИОСВ-Русе кани средношколците да се включат в конкурси на тема „Вода и безопасност на храните” / netinfo

Във връзка с отбелязване на Световния ден на водата 22 март, Регионална инспекция по околната среда и водите обяви конкурси за изработка на постер и мултимедийна презентация на тема: „Вода и безопасност на храните”. В конкурсите могат да се включат възпитаници на средните образователни учебни заведения на област Русе. Желаещите, могат да участват в  двата конкурса – индивидуално или групово.
За изработка на постерите могат да се приложат техники по избор на участниците.

Презентациите се предават записани на технически носител или изпратени по е-поща, ако размерът им не надхвърля 10 МВ.
Крайният срок за предаване на творбите е 20 март 2012 година, в Информационния център на РИОСВ-Русе – гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20.

Постерите и презентациите ще бъдат оценявани от експерти на РИОСВ-Русе. Творбите трябва да отговарят на темата, да са атрактивни и да имат информационна стойност. При подготовката на конкурсните работи участниците могат да използват материали от официалната интернет страница на международната кампания: http://www.unwater.org/worldwaterday/.

Победителите ще бъдат обявени  на 22 март.
Условията за участие в конкурсите могат да бъдат намерени на интернет страницата на РИОСВ-Русе, в меню „Конкурси”.

Темата на Международната кампания през 2012 година е „Чиста вода и безопасност на храните”. Тя поставя акцент върху нарастващото  население на Земята и  необходимостта от прясна вода.
Продоволствената сигурност съществува, когато всички хора по всяко време имат задоволителен физически и икономически достъп до безопасна и питателна храна, която отговаря на техните хранителни нужди за активен и здравословен живот.
Хората, които имат по-добър достъп до вода, са склонни да имат по-ниски нива на недохранване. Липсата на вода може да бъде основна причина за глад и недохранване особено в области, където хората зависят от местното земеделие за прехрана и доходи.
Всички човешки дейности използват вода: пиене, готвене, миене, но също така и производството на храна, хартия и облекло и т.н.  Необходими са напр. около 1500 литра вода за производството на 1 кг пшеница и точно 10 пъти повече за производството на 1 кг говеждо месо. За производството на фуражни култури за животни, обработка на месо, мляко и други млечни продукти също са необходими големи количества вода.
Повече за кампанията можете да намерите на: http://www.unwater.org/worldwaterday.