Ремонтираха част от Психодиспансера с 577 000 евро
Ремонтираха част от Психодиспансера с 577 000 евро / Дарик Русе, архив

Проектът „Модернизация и рехабилитация на сгради за по-добро ментално здраве в областен диспансер за психични заболявания - Русе „Повече грижа” навлезе в последната си фаза на изпълнение. Проектът се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и от държавния бюджет, и е на обща стойност  577 638 евро. Реализира се по приоритет „Здравеопазване и грижа за децата”.

Във фаза 1 на проекта „Рехабилитация на отделението за лечение на зависими” бе извършен ремонт на покрива, изграждане на бани в болничните стаи и рехабилитация на помещенията на първия и втория етаж, обособяване на помещение за групова терапия с пациенти, подмяна на ВиК системата, отоплителната инсталация, подмяна на дограмата на сградата.

Втората фаза, в която навлезе проектът, има за цел рехабилитация на мъжкото и женско отделения. Предвижда се да бъдат извършени следните дейности: ремонт на покрива, обособяване на таванските помещения в кабинети за социална рехабилитация, изграждане на бани в болничните стаи и рехабилитация на помещенията на 1 и 2 етаж, обособяване на помещение за групова терапия с пациенти, подмяна на ВиК системата, отоплителната инсталация, подмяна на дограмата и саниране на сградата. Предвижда се строително-ремонтните работи да приключат през март 2011 г.