Разработва се нов туристически бранд „България”
Разработва се нов туристически бранд „България” / DarikNews

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма запозна днес представители на туристическия бизнес, туристически сдружения и медии с резултатите от първата фаза на проекта „Разработване на бранд „България”,  продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт“.

На срещата бяха представени резултатите от маркетингови проучвания за възприятията и познатостта на България като туристическа дестинация и нагласите на потребителите спрямо местните туристически продукти, както и стратегическите насоки за предстоящото разработване на бранд „България”. Допълнително бяха споделени и обсъдени добри практики при създаването на марки за конкретни дестинации.

Експертите посочиха, че ефективното маркетиране на бранд „България” трябва да има за цел да внуши усещане за качество на предлаганата туристическа услуга. Допълнително ще трябва да се развие образът на страната от „морска“ дестинация в страна, предлагаща добри възможности и за други типове туризъм и да се формира връзка в потребителското съзнание между България и възможностите за разглеждане на забележителности.

Изследванията в България и на 10 чуждестранни пазара сред туристи и туроператори и тураегнти, показват недвусмислено, че България е малко позната туристическа дестинация, свързана основно с добри възможности за морски туризъм и достъпна цена. На този етап България има еднопластов имидж в съзнанието на чуждестранния турист, който обаче е много по-позитивен сред тези, които вече са били на почивка в България през последните 2 години. Този факт говори за висока удовлетвореност и е предпоставка за повторни посещения и лоялност към дестинацията.

В съзнанието на българския турист страната има доста по-ярко и отличимо присъствие. Красивата природа и умереният климат, подходящ за туризъм, са най-открояващите се характеристики. За разлика от чужденците, българите категорично свързват страната ни с богато историческо наследство.

Освен България, проучванията обхващат и 10 чуждестранни пазара (Великобритания, Германия, Гърция, Украйна, Русия, Сърбия, Румъния, Турция, Швеция и Чехия). Изследвано е мнението на 3600 чуждестранни туристи и 2200 български туристи. Проведено е и проучване сред 300 чуждестранни туроператори от 15 пазара (Великобритания, Германия, Гърция, Украйна, Русия, Сърбия, Румъния, Турция, Швеция,Чехия, Израел, Македония, Полша, САЩ и Франция) и  37 български туроператори.

На базата на проведените анализи са дефинирани четири основни конкуренти пазара на България - Гърция, Турция, Австрия и Чехия. За конкуренти по отношение на летния туризъм са определени Турция, Гърция, Хърватска, Италия и Испания, а за зимния – Австрия и Италия. Относно СПА и балнео туризма България се конкурира с Чехия.

Tуристическият бранд „България“ трябва да подкрепи подобряването на конкурентоспособността на България на световните и на местния пазар и да допринесе за увеличаване на туристопотока към България, чрез създаване на устойчива емоционална връзка между дестинацията и потребителите. Очаква се новият бранд да бъде въведен през 2013 г.

Организираното събитие е част от поредицата информационни срещи за представители на туристическия бизнес и заинтересованите страни, които са част от Дейност 4 на проекта „Разработване на бранд „България“, продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт“. Реализирането на дейностите по организиране на срещата е възложено на „Обединение за бранд България”, избрано за изпълнител, чрез открита процедура за възлагане на обществена поръчка.